Korrekt pleje og vanding af træer

Pleje ud fra kendskab til de naturlige processer hos træer

Det gælder som en grundregel i al pleje af træer, at jo mere man stræber efter det naturlige, jo mindre besvær har man – og også omvendt. Derfor drejer det sig om at følge træernes natur så langt som muligt. De nødvendige brud på det naturlige må gøres præcist og målrettet. I bevidstheden om, at det vil kræve en betydeligt større indsats i form af vedligeholdelse. Til sammenligning kan nævnes formbeskæring over for almindelig etableringsbeskæring.

Fotosyntesen er træets vigtigste proces. Jo mere fotosyntese, jo større livskraft. Derfor må al pleje sigte mod at skaffe træet mest mulig fotosyntese. Derfor er al beskæring et livstruende indgreb, som ikke må gøres tankeløst. Her finder man også en af begrundelserne for sommerbeskæring: det er ret let for træet at erstatte de mistede blade allerede i samme sæson, når tabet sker i sommertiden. Træer oplagrer stivelse fra sidst på efteråret. Stivelsen placeres i det levende ved bag alle grenvinkler, bag rodhalsen og i vinklerne mellem rodudløberne.

Denne pulje af stivelse skal bruges til rodvækst og løvspring i foråret. Hvis der er sket skader på træet om vinteren (beskæring f.eks.) kan træet være nødt til at bruge dele af puljen til reparation af skaderne og indkapsling af angreb gennem sårene. Det giver endnu et argument for at lave beskæring om sommeren, for da virker veddet ikke som stivelsesbank. Blomstring og frøsætning, dvs. artens beståen, er træernes egentlige mål. Blomstringen udløses, når træet oplever sig selv som modent, og det sker, når livskraften er aftagende. Alderdom og blomstring er altså ikke et spørgsmål om alder målt i antal vækstperioder, men om alder målt i livskraft. 

Grundregler for vanding af træer

Bytræer vokser på steder, hvor vandmangel altid er en reel trussel. Byerne er varmere, får mindre nedbør og har kraftigere vindstød end det omliggende, åbne land. Den indirekte varmestråling fra bygninger, gader og belagte arealer øger yderligere vandtabet. Oveni dette kommer så, at træernes rodnet har kontakt med alt for lidt jord, ofte kun 1 m2. Det hele fører til, at træer svæver mellem liv og død i sommertiden, så vanding er en nødvendig hjælp for at træer kan blive smukke og gamle i byerne. Vandet skal helst tilføres træer i forsommeren, gerne før Skt. Hans.

l den periode er bladene unge og sarte, så de har et stort fordampningstab. Og desuden er mange træer arveligt bestemt til at forvente den bedste vandforsyning netop i foråret, hvor sneen smelter. Det er klart, at vanding senere på sæsonen også vil gavne, men man bør ikke fortsætte med det ind i august, for det kan forsinke skuddenes afmodning.

Undgå frostskader i april

En venligt ment vanding i september kan betyde frostskader i april året efter. Vandmængden bør være stor nok til at gennemvæde hele rodklumpen og skaffe træet en god reserve til erstatning af mange dages fordampningstab. Derfor skal der gives mellem 100 og 250 liter vand pr. gang. Det siger sig selv, at det stiller krav til vandingssystemet. Der skal være kapacitet nok til at føre vandet ud i alle dele af rodklumpen, og jorden skal være løs nok til at optage alt vandet uden at drukne rødderne. Derfor bliver indretningen af vandingssystemet meget afgørende.

Man kan tvivle på, om de velkendte løsninger med et par meter drænslange lagt i spiral gennem jorden er tilstrækkeligt effektive. Hvis de ellers er store nok og fri for jord og andet fyld, så går det sikkert, men det ville være bedre, hvis træer fik adgang til depotvand fra større beholdninger i systemet. Det kan lade sig gøre, og der findes allerede flere forskellige fabrikater, som giver denne mulighed.

Bestil 3 gratis tilbud på træfældning på Amager

På den smarte online træfældningsportal vil vi tilbyde, at lokalisere op til 3 hæderlige træfælder tilbud fra hæderlige billige træfældere i dit område. Opret sagen i detaljer så træfældningsfirmaerne lettere kan afgøre, om de har lyst til at fremsende relevante tilbud på træfældning opgaven. Indsend træfælderskemaet lige nu og modtag 3 overraskende tilbud fra dygtige træfældere.

På Billig-gartner.dk tager vi ikke kommision for at løse opgaven med at skaffe tre tilbud – det er nemlig 100% gratis at tilbyde os din træfældningsopgave. Danske firmaer yder holdbare tjenester indenfor emnet “Få 3 tilbud”, når man leder efter generøse overslag på veludført træfældningsbistand.

Robuste træfældningsfirmaer tilbyder at fælde alle træsorter for eksempel:

  • Balsa
  • Satinnød
  • Hickory
  • Douka
  • Tjørn (hvidtjørn)

Share This:

One comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.